Actueel

25 JAAR WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID OOSTSTELLINGWERF.

In die 25 jaren is er veel gebeurd. De werkgroep is actief geweest op diverse fronten. En nog steeds is de werkgroep alert t.a.v. toegankelijkheid in onze gemeente. Dat doen we door advies te geven als dat gevraagd wordt, maar ook ongevraagd geven we adviezen als we vinden dat het in het belang van iedereen is. Want iedereen moet zoveel mogelijk in staat worden gesteld volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Gelukkig merken we dat steds meer mensen zich bewust zijn van toegankelijkheid. Immers: MEEDOEN IS EEN MENSENRECHT.

 

Op 27 september 2019 wordt een mini-symposium georganiseerd in het Biosintrum op het Ecomunitypark in Oosterwolde.

Natuurlijk zal voorziter Bert Kamerman even stilstaan bij de activiteiten van de werkroep. Daarnaast is er een spreker uitgenodigd. Architect ED BIJMAN uit Haarlem zal een inleiding houden over zijn werk in relatie tot zijn eigen persoonlijke leven. Deze bekende architect is, doordat hij aan een rolstoel si gekluisterd door een dwarslaesie, zich gaan richten op rolstoelarchitectuur. Daarbij horen functionaliteit en mooi  samen te gaan.

Aanvang 15.00 uur. Het beloofd een mooie informatieve bijeenkomst te worden.

FOCHTELOO, bereikbare historie.

In Fochteloo hebben vanaf de oorlog tot halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw bijna voortdurend, vaak gedwongen, mensen gewoond. Deze woonoorden, Kamp Oranje en Kamp IJbenhaer aan de Veenweg, zijn nu voor iedereen, dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking, toegankelijk. Op 5 mei 2019 wordt stilgestaan bij de historie van de kampen en worden de gebieden opengesteld voor het publiek.

LIGSCHOMMEL BEZOEKERSCENTRUM APPELSCHA.

Bij het Bezoekerscentrum in Appelscha is ooit een ligschommel geplaatst. Dat zijn prachtige schommels, die heel geschikt zijn voor kinderen met een handicap. Deze schommel is echter geplaatst op een plek waar rolstoelers niet of heel moeilijk kunnen komen. De werkgroep Toegankelijkheid is nu bezig om daar, samen met Staatsbosbeheer en de Rotary Ooststellingwerf, een oplossing voor te vinden. Dat gaat zeker lukken. (mei 2019)

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN

De stembureaus in de gemeente Ooststellingwerf zijn prima ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking. Er is een verlaagd deel, er is ondersteuning van extra licht en op ieder stembureau is een loep aanwezig. Toch zijn er hier en daar problemen bij de entree. Er zijn een paar stembureaus met tochtdeuren die niet automatisch openen. Dat is dus een vervelende belemmering in de toegankelijkheid. Er wordt gezocht naar een oplossing.

WISSELING VAN DE WACHT

Eind 2018 heeft Margreet Reidsma afscheid genomen van de werkgroep. Margje Flapper uit Oldeberkoop is bereid gevonden om lid te worden van de werkgroep. Daar zijn we heel blij mee. Dat betekent dat de werkgroep weer uit zeven leden bestaat. Van die zeven zijn drie met een lichamelijke beperking. Dat zijn binnen de werkgroep de ervaringsdeskundigen.

RUIME PARKEERPLAATSEN OOR MINDERVALIEN.

De kringloopwinkel in Oosterwolde heeft in november van drie parkeervakken twee vakken voor mindervaliden gerealiseerd. Als iemand met een rolstoel zelfstandig wil winkelen, dan zit de rolstoel achter de bestuurde. Dus links van de auto is ruimte nodig  Als er dan iets is gekocht, dan moet dat rechts in de auto. Dus is er behoefte aan ruimte rechts van de auto. Dat is bij de Estafette-winkel prachtig opgelost. Onze complimenten!! De beide foto’s spreken voor zich

TIJD VOOR ACTIE !!!!!????

JA en NEE. De werkgroep bestaat niet uit actievoerders. Toch wordt dit najaar aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid in de vrije ruimte. Darbij moet gedacht worden aan het parkeren van auto’ s op de stoep, aan reclameborden aan lantaarnpalen, maar ook aan overhangend groen langs de stoep. Ook mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator, of jonge moeders met een kind in de wandelwagen moeten de stoep ook vrij kunnen gebruiken.

De breedte van de stoep behoort uit vier tegels (120 cm) te bestaan. Drie tegels mag ook, maar dan voor een paar meter (denk aan de oprit).

De werkgroep gaat de dorpen in en waar blijkt dat de toegankelijkheid niet meer gewaarborgd wordt, dan wordt er een ludieke GELE KAART uitgedeeld.

NIEUWE WERKGROEPLEDEN.

Ook Merel Benthem heeft de werkgroep verlaten. Door ander werk en door verhuizing naar elders was er geen andere keus voor haar dan afscheid te nemen van de werkgroep. Jammer.

Inmiddels  heeft de werkgroep twee nieuwe leden verwelkomd. Margreet Reitsma en Jurrien Sijtsema zijn toegetreden tot de werkgroep.

AFSCHEID

De werkgroep heeft afscheid genomen van Jan Mulder en Nico Maurik. Ze hebben zich jarenlang ingezet voor de werkgroep. De belangen van iedereen in onze gemeente t.a.v. Toegankelijkheid stonden bij hen voorop. We hebben hen op een passende manier bedankt voor hun inzet voor de werkgroep. We zijn blij dat Margreet Reitsma en Bert Kamerman de werkgroep zijn komen versterken.

OKTOBER 2017

De werkgroep is druk bezig met het project “aan tafel”  in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. Er wordt onderzocht hoe het zit met de toiletvoorzieningen bij evenementen, zoals dorpsfeest, openlucht-spelen, grote sportevenementen, etc. Daar waar toiletunits worden geplaatst hoort ook zeker een toilet voor rolstoelgebruikers. De werkgroep inventariseert en moedigt aan er voor te zorgen dat het evenement voor iedereen toegankelijk is.

 

UITKIJKTOREN APPELSCHA MET EEN HOOGTE VAN 65 METER BOVEN NAP.

In Appelscha is op de Bosberg (28 m hoog) een uitkijktoren gebouwd van 35 meter. Ben je boven, dan heb je een geweldig uitzicht. Bij helder wer kun je zelfs Groningen zien liggen. De toren is ook bereikbaar voor rolstoelgebruikers of mensen met een rollator. Via een langzaam stijgend pad met haarspeldbochten, met enkele uitrust-plateaus, kom je bij de toren. De toren heeft een lift en is zelfs toegankelijk voor een scootmobiel. Met de scootmobiel naar de top. Waar vind je dat? In Appelscha dus!!
Vergeet niet vooraf een kaartje te kopen in een van de horeca-gelegenheden.
uitkijktorenhinke-uitkijktoren

DE NANNINGASLUIS BIJ OOSTERWOLDE.

We wisten dat de brug een nieuw laagje verf zou krijgen. Op ons verzoek hebben ze de bovenligger wit geverfd. Bijzonder, want \provinciale Waterstaat heeft groen als huiskleur. We zijn blij dat het gelukt is en het resultaat mag er zijn. De leuning steekt mooi af en is voor slechtzienden nu beter te zien. Dat geeft een veilig gevoel.

Sluis

Het werk van de werkgroep eindigt nooit. Wel is het zo dat steeds vaker advies wordt gevraagd en dat naar ons advies wordt gehandeld. Dat is erg fijn en geeft veel voldoening.

In mei 2016 is in in Donkerbroek de  ingebruikname van  de aanpassingen  in het kader van de N381 gevierd.  Er is een nieuwe brug over de vaart geplaatst, er zijn twee brede parkeerplaatsen en de picknicktafel is heel geschikt voor rolstoelgebruikers. Prima geregeld!!!

pcknck dbroek p dbroek