Actueel

Nieuw Bestuurslid en afscheid van Hinke Kleiker en Els Hulshof.
Hinke Kleiker en Els Hulshof hebben afscheid genomen van de werkgroep. Ze hebben veel energie gestopt in deze vorm van vrijwilligerswerk. Daarbij stond bij hen de aandacht en bewustwording voor toegankelijkheid in de maatschappij voorop. We zijn hen veel dank verschuldigd.

Aukje Oppersma is bereid gevonden het secretariaat over te nemen. Daar zijn we heel blij mee.

 

College vraagt ton extra voor fietsbrug
Het college heeft 100.000 euro extra budget gevraagd voor de loop- en fietsbrug tussen de Molenweg en Houtwal in Oosterwolde.
Oosterwolde Tijdens de inspectie van de brug in 2016 is gebleken dat de draaibrug aan het einde is van de levensduur en binnen vijf jaar vervangen moet worden. In eerste instantie was er een bedrag van 250.000 euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van de brug, maar door de landelijke tendens vallen aanbestedingen hoger uit.

De daadwerkelijke kosten bleken na de aanbesteding 425.000 euro te zijn. De gemeente zette vervolgens in op versobering van de brug, die overigens ook geschikt wordt gemaakt voor mindervaliden. Door het ontwerp aan te passen is niet 175.000 euro maar 100.000 euro nodig bovenop het vrijgemaakte budget.
Veiligheid
De fiets-voetgangersbrug is de snelste en veiligste route tussen het gebied rondom het busstation en de andere zijde van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Fietsers en voetgangers kunnen hierdoor de drukke gebieden met automobilisten bij de brug Venekoten en de Hoofdbrug in het centrum vermijden.
Leuning
In het ontwerp zijn aanpassing gedaan ten opzichte van de huidige brug die de veiligheid van de gebruikers verbetert. De aansluiting op de Molenweg wordt aangepast zodat het overzichtelijker is en de gebruikers van de brug gedwongen worden af te remmen voordat ze de weg op kunnen.

Daarnaast heeft de werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf aangedrongen op dat het leuningwerk in wit moet worden uitgevoerd. Het draagt bij aan extra zichtbaarheid voor mensen met een verminderd zichtvermogen.

De werkzaamheden starten na 15 september en zijn voor 15 mei 2021 gereed.

Bron: de Nieuwe Ooststellingwerver

 

Toegankelijkheid gaat weer een stapje verder
De gemeente Ooststellingwerf hield onlangs een ontbijtbijeenkomst voor ondernemers en andere geïnteresseerden uit de toeristische- en recreatieve branche. Het thema van de bijeenkomst was ‘toegankelijkheid’ in deze sector. De bijeenkomst vond plaats in het Biosintrum.

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben te maken met een fysieke of mentale beperking. Ooststellingwerf wil dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente, en zet daarom in op toegankelijkheid voor deze doelgroep. Een eerste belangrijke stap is bewustwording creëren bij ondernemers. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke aanpassingen, maar ook om digitale aanpassingen. De komende jaren gaan gemeente en ondernemers zich inzetten om slimme combinaties van toerisme en zorg te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst waren presentaties van de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf (WTOO), De Vrije Vogel (groepsaccommodatie in Elsloo) en de gemeente. In de presentaties was aandacht voor de praktische kant van een beperking, de kansen voor ondernemers en de wet- en regelgeving in het kader van het VN verdrag Handicap.

De ontbijtbijeenkomst was een eerste stap om ondernemers mee te nemen in dit thema. De gemeente gaat de komende periode bekijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

uit: Nieuwe Ooststellingwerver, dec. 2019

MINI-SYMPOSIUM 25 jaar WTO

De werkgroep organiseerde een klein symposium in het Biosintrum in Oosterwolde. Een vijftigtal aanwezigen luisterden naar het boeiende verhaal van rolstoelarchitect Ed Bijman (www.edbijman.nl). Ed is dor een ongeluk rolstoelafhankelijk geworden. Zijn werk veranderde. Hij kwam veel drempels en barrières tegen en heeft nu zijn werk zo ingericht dat hij gespecialiseerd is in het ontwerpen van woningen voor mensen met een beperking. Hij heeft mooie ideeën over de inrichting van de ruimtes in een huis. Het was een bijzondere middag. Er waren veel vragen en er ontstonden leuke gesprekken.

 

ARTIKEL LC 27 september 2019 over 25 jaar WTO.

Een kwart eeuw neemt de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf obstakels weg voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar de missie is nog niet volbracht.

Een goede plek voor de foto? Doe maar bij dat sluisje, even voor de Nanningabrug in Oosterwolde. Dat voetgangersbruggetje over de Kompanjonsfeart – donkergroen, maar niet helemáál.

De bovenligger, de bovenste buis aan weerszijden, is contrasterend hagelwit. Dat lijkt een futiliteit, de meeste mensen zal het niet eens opvallen, maar voor wie beperkt ziet, werkt dat simpele witte verflaagje te midden van al dat groen als een kompas. Het vormt het verschil tussen doorlopen of rechtsomkeert maken. Tussen meedoen of afhaken.

Die aftekenende witte reling geldt als kleine, maar belangrijke triomf voor de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf (WTO), die daar destijds voor pleitte. Als trots wapenfeit in de stille strijd voor een zo inclusief mogelijke maatschappij.

Een kwart eeuw lang neemt de door vrijwilligers gevormde werkgroep in de straten, natuurgebieden en (openbare) gebouwen van Ooststellingwerf drempels weg voor mensen met een lichamelijke beperking. Opent ze deuren. Verruimt ze hun wereld.

Letterlijk, soms.

Het 25-jarig jubileum is een goed moment voor reflectie op de voorbije 2,5 decennia van vooruitgang. Want, zo vertellen voorzitter Bert Kamerman en bestuurslid Hinke Kleiker, de inspanningen van de WTO bleven in de loop der jaren niet zonder succes.

,,Een tijdje geleden was ik aan het collecteren in de Stationsstraat, hier in Oosterwolde’’, illustreert Kleiker, die twintig jaar geleden vanwege een spierziekte permanent in een rolstoel belandde. ,,Ik denk dat ik 70 procent van de winkels zelf goed kon binnenkomen.’’

Aanzienlijk meer dan twintig jaar terug. ,,Deuren die automatisch opengaan. Bredere gangpaden. Kantelbare pinapparaten, waar ik vanuit mijn rolstoel bij kan. Het is écht verbeterd.’’ Deels komt dat door een groeiend algemeen besef dat bij de inrichting van de openbare ruimte, van winkels of andere gebouwen rekening moet worden gehouden met ouderen, mensen die slecht ter been zijn, of een visuele handicap hebben.

Maar voor een part, zo denken de bestuursleden, komt dat ook door de inspanningen van de WTO zelf, die overheden en andere plannenmakers gevraagd en ongevraagd van adviezen voorziet. Elke week pluizen WTO’ers de gemeentepagina’s in de lokale krant na, om in de kolommen van de aangevraagde en verleende vergunningen te speuren naar projecten ,,die ons aangaan’’, vertelt Kleiker.

De verbouwing van een huisartsenpraktijk, slagerij of bibliotheek. De herinrichting van een kruispunt. De aanleg van een nieuw fietspad. De werkgroep vraagt bouwtekeningen en inrichtingsplannen op om die te beoordelen op toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid.

Is de indeling van de invalideparkeerplaatsen onlogisch? Ontbreekt een invalidentoilet op een evenemententerrein? Is een stoeprand te hoog? Dan roert de WTO zich. Op diplomatieke wijze en met weliswaar dringende, maar vrijblijvende adviezen. Kleiker: ,,Wij willen geen vechtgroep zijn. Daar bereik je niets mee.’’

Die houding legt de WTO tot dusver geen windeieren. De gemeente Ooststellingwerf gebruikt de werkgroep al structureel als vraagbaak en adviesorgaan als ze plannen in de openbare ruimte smeedt.

Maar bij andere initiatiefnemers raakt de toegankelijkheidsgroep nog té vaak in een laat stadium betrokken, vindt voorzitter Kamerman. Dan stuiten ze op plannen die al in beton gegoten zijn en aanpassingen te laat, te kostbaar, kortom onmogelijk zijn. ,,Dan zijn wij mosterd na de maaltijd.’’

Zo ving de werkgroep onlangs bot bij de provincie toen ze die attendeerde op de ongelukkige – want voor slechtzienden te weinig contrasterende – kleuren in het ontwerp voor de nieuwe brug bij het Stokersverlaat in Appelscha. ,,Ze willen niet meer aan die kleuren tornen.’’

Wat zou het mooi zijn, stelt Kamerman, als de toegankelijkheidspleiters vaker al in de ontwerpfase om tafel worden gevraagd. Dat obstakels met vlakgom al uit de eerste schetsen kunnen worden gewist.

Dat dit nog te weinig gebeurt, berust niet op onwil bij de plannenmakers, vermoeden Kleiker en Kamerman. ,,We moeten ze er gewoon meer bewust van maken dat het nodig is.’’ Niet om een bouwtekening complexer of duurder, maar béter te maken. Een likje witte verf kan immers al volstaan.

De Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf zet haar 25-jarig jubileum vandaag luister bij met een seminar in het Biosintrum in Oosterwolde. Eén van de sprekers is Ed Bijman uit Haarlem, die gespecialiseerd

 

25 JAAR WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID OOSTSTELLINGWERF.

In die 25 jaren is er veel gebeurd. De werkgroep is actief geweest op diverse fronten. En nog steeds is de werkgroep alert t.a.v. toegankelijkheid in onze gemeente. Dat doen we door advies te geven als dat gevraagd wordt, maar ook ongevraagd geven we adviezen als we vinden dat het in het belang van iedereen is. Want iedereen moet zoveel mogelijk in staat worden gesteld volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Gelukkig merken we dat steds meer mensen zich bewust zijn van toegankelijkheid. Immers: MEEDOEN IS EEN MENSENRECHT.

 

Op 27 september 2019 wordt een mini-symposium georganiseerd in het Biosintrum op het Ecomunitypark in Oosterwolde.

Natuurlijk zal voorziter Bert Kamerman even stilstaan bij de activiteiten van de werkroep. Daarnaast is er een spreker uitgenodigd. Architect ED BIJMAN uit Haarlem zal een inleiding houden over zijn werk in relatie tot zijn eigen persoonlijke leven. Deze bekende architect is, doordat hij aan een rolstoel si gekluisterd door een dwarslaesie, zich gaan richten op rolstoelarchitectuur. Daarbij horen functionaliteit en mooi  samen te gaan.

Aanvang 15.00 uur. Het beloofd een mooie informatieve bijeenkomst te worden.

FOCHTELOO, bereikbare historie.

In Fochteloo hebben vanaf de oorlog tot halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw bijna voortdurend, vaak gedwongen, mensen gewoond. Deze woonoorden, Kamp Oranje en Kamp IJbenhaer aan de Veenweg, zijn nu voor iedereen, dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking, toegankelijk. Op 5 mei 2019 wordt stilgestaan bij de historie van de kampen en worden de gebieden opengesteld voor het publiek.

LIGSCHOMMEL BEZOEKERSCENTRUM APPELSCHA.

Bij het Bezoekerscentrum in Appelscha is ooit een ligschommel geplaatst. Dat zijn prachtige schommels, die heel geschikt zijn voor kinderen met een handicap. Deze schommel is echter geplaatst op een plek waar rolstoelers niet of heel moeilijk kunnen komen. De werkgroep Toegankelijkheid is nu bezig om daar, samen met Staatsbosbeheer en de Rotary Ooststellingwerf, een oplossing voor te vinden. Dat gaat zeker lukken. (mei 2019)

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN

De stembureaus in de gemeente Ooststellingwerf zijn prima ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking. Er is een verlaagd deel, er is ondersteuning van extra licht en op ieder stembureau is een loep aanwezig. Toch zijn er hier en daar problemen bij de entree. Er zijn een paar stembureaus met tochtdeuren die niet automatisch openen. Dat is dus een vervelende belemmering in de toegankelijkheid. Er wordt gezocht naar een oplossing.

WISSELING VAN DE WACHT

Eind 2018 heeft Margreet Reidsma afscheid genomen van de werkgroep. Margje Flapper uit Oldeberkoop is bereid gevonden om lid te worden van de werkgroep. Daar zijn we heel blij mee. Dat betekent dat de werkgroep weer uit zeven leden bestaat. Van die zeven zijn drie met een lichamelijke beperking. Dat zijn binnen de werkgroep de ervaringsdeskundigen.

RUIME PARKEERPLAATSEN OOR MINDERVALIEN.

De kringloopwinkel in Oosterwolde heeft in november van drie parkeervakken twee vakken voor mindervaliden gerealiseerd. Als iemand met een rolstoel zelfstandig wil winkelen, dan zit de rolstoel achter de bestuurde. Dus links van de auto is ruimte nodig  Als er dan iets is gekocht, dan moet dat rechts in de auto. Dus is er behoefte aan ruimte rechts van de auto. Dat is bij de Estafette-winkel prachtig opgelost. Onze complimenten!! De beide foto’s spreken voor zich

TIJD VOOR ACTIE !!!!!????

JA en NEE. De werkgroep bestaat niet uit actievoerders. Toch wordt dit najaar aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid in de vrije ruimte. Darbij moet gedacht worden aan het parkeren van auto’ s op de stoep, aan reclameborden aan lantaarnpalen, maar ook aan overhangend groen langs de stoep. Ook mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator, of jonge moeders met een kind in de wandelwagen moeten de stoep ook vrij kunnen gebruiken.

De breedte van de stoep behoort uit vier tegels (120 cm) te bestaan. Drie tegels mag ook, maar dan voor een paar meter (denk aan de oprit).

De werkgroep gaat de dorpen in en waar blijkt dat de toegankelijkheid niet meer gewaarborgd wordt, dan wordt er een ludieke GELE KAART uitgedeeld.

NIEUWE WERKGROEPLEDEN.

Ook Merel Benthem heeft de werkgroep verlaten. Door ander werk en door verhuizing naar elders was er geen andere keus voor haar dan afscheid te nemen van de werkgroep. Jammer.

Inmiddels  heeft de werkgroep twee nieuwe leden verwelkomd. Margreet Reitsma en Jurrien Sijtsema zijn toegetreden tot de werkgroep.

AFSCHEID

De werkgroep heeft afscheid genomen van Jan Mulder en Nico Maurik. Ze hebben zich jarenlang ingezet voor de werkgroep. De belangen van iedereen in onze gemeente t.a.v. Toegankelijkheid stonden bij hen voorop. We hebben hen op een passende manier bedankt voor hun inzet voor de werkgroep. We zijn blij dat Margreet Reitsma en Bert Kamerman de werkgroep zijn komen versterken.

OKTOBER 2017

De werkgroep is druk bezig met het project “aan tafel”  in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. Er wordt onderzocht hoe het zit met de toiletvoorzieningen bij evenementen, zoals dorpsfeest, openlucht-spelen, grote sportevenementen, etc. Daar waar toiletunits worden geplaatst hoort ook zeker een toilet voor rolstoelgebruikers. De werkgroep inventariseert en moedigt aan er voor te zorgen dat het evenement voor iedereen toegankelijk is.

 

UITKIJKTOREN APPELSCHA MET EEN HOOGTE VAN 65 METER BOVEN NAP.

In Appelscha is op de Bosberg (28 m hoog) een uitkijktoren gebouwd van 35 meter. Ben je boven, dan heb je een geweldig uitzicht. Bij helder wer kun je zelfs Groningen zien liggen. De toren is ook bereikbaar voor rolstoelgebruikers of mensen met een rollator. Via een langzaam stijgend pad met haarspeldbochten, met enkele uitrust-plateaus, kom je bij de toren. De toren heeft een lift en is zelfs toegankelijk voor een scootmobiel. Met de scootmobiel naar de top. Waar vind je dat? In Appelscha dus!!
Vergeet niet vooraf een kaartje te kopen in een van de horeca-gelegenheden.
uitkijktorenhinke-uitkijktoren

DE NANNINGASLUIS BIJ OOSTERWOLDE.

We wisten dat de brug een nieuw laagje verf zou krijgen. Op ons verzoek hebben ze de bovenligger wit geverfd. Bijzonder, want \provinciale Waterstaat heeft groen als huiskleur. We zijn blij dat het gelukt is en het resultaat mag er zijn. De leuning steekt mooi af en is voor slechtzienden nu beter te zien. Dat geeft een veilig gevoel.

Sluis

Het werk van de werkgroep eindigt nooit. Wel is het zo dat steeds vaker advies wordt gevraagd en dat naar ons advies wordt gehandeld. Dat is erg fijn en geeft veel voldoening.

In mei 2016 is in in Donkerbroek de  ingebruikname van  de aanpassingen  in het kader van de N381 gevierd.  Er is een nieuwe brug over de vaart geplaatst, er zijn twee brede parkeerplaatsen en de picknicktafel is heel geschikt voor rolstoelgebruikers. Prima geregeld!!!

pcknck dbroek p dbroek